BODYSTEP®

test

Konditon och variation!
Allsidighet och variation är nyckelord i BODYSTEP®. Låtarna har olika hastighet; snabba och explosiva samt långsamma och tunga.
Lådans höjd och riktning ändras för att variera träningen optimalt.
BODYSTEP® är utvecklat för att du ska få ett pass som är effektivt, säkert och roligt!

Du kan välja mellan BODYSTEP® Athltetic (den atletiska versonen) och BODYSTEP® 70/30 (70% atletisk, 30% dansant).

 

Mer information om BODYSTEP® hittar Du här!